Perspektif

Şas Partisi'nde Neler Oluyor?

İsrail Politikasında Şas Partisi: Tarihi Seyri Şas Partisi, Haredi/Ultra-Ortodoks bir partidir ve tabanını Ortadoğu ve Akdenize kıyı ülkelerden göç ederek İsraile gelen Sefarad ve Mizrahi Yahudiler oluşturmaktadır. İsrail Aşkenaz toplumunca hor görülen Sefarad ve Mizrahi Yahudilerinin haklarını korumak amacıyla, 1984te eski İsrail Hahambaşısı R. Ovadya Yosefin1 önderliğinde kurulmuştur. Dikkat edilmelidir ki, partiye oy verenlerin tamamı Haredi yaşam tarzını benimsemiş kimseler olmayıp, çoğunlukla Avrupai öğeler taşımayan Yahudi kültürünü benimsemiş Ortodoks ve muhafazakâr Yahudilerdir. Partinin ideolojisi “eski ihtişamlı günlere kavuşmak ve Sefaradlara yönelik düzenli ekonomik ve sosyal ayrımcılığı önlemek” olarak belirtilmiştir. Şas Partisi daha çok düşük gelirli kesimin sesi olup, Knessette onların lehine lobicilik yapıyordu. Şasın iktidar ortağı olduğu dönemlerde, çadırlarda yemek dağıtılıp yurtlar inşa edilerek düşük gelirli ailelerin bu yurtlarda ikamet ettirilmesi sağlanmaktaydı. Parti kendi tabanını kaybetmemek için yoksullukla mücadele etmek yerine, yoksullara destek çıkma çizgisini benimsemiştir, ifadesi doğru bir değerlendirme olabilir. Bu nedenle de, Şas Partisinden olan bakan ve milletvekillerinin adı yolsuzlukla gündeme geldiğinde, bu olaylardan parti tabanı pek fazla etkilenmemekteydi. Nitekim Şas Partisi Maayan ha-Hinuh ha-Torani adlı kendisine bağlı okullarda devletin belirlediği eğitim müfredatını tam olarak uygulamasa da bu okullar için devletten yüklü miktarda bütçe almaktaydı.