Yayınlar

Suudi Arabistan tarafından Ayetullah Nimrin idam edilmesiyle birlikte Tahran ile Riyad arasında tırmanan gerginliğin, zaten tarihinin en kanlı dönemlerinden birini yaşayan Ortadoğudaki çatışma ve savaşların büyümesine yol açacağından endişe ediliyor. İki ülkenin ekonomik ve askeri açıdan bölgenin en güçlü devletleri arasında yer almaları, aralarındaki...
İsrail ile ilişkilerde çatışmanın azaltılmasına yönelik adımlar Türkiyenin Filistin davasına sırtını döneceğinin değil daha fazla sahip çıktığının göstergesidir. İsrail tarafıyla yapılan görüşmelerde Türkiyenin Filistinlilere yönelik taleplerindeki ısrarları bunun açık göstergesidir. Uzun bir gerginlik döneminin ardından Türkiye ile İsrail...
Kudüste bulunan Mescid-i Aksa, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için teolojik bir öneme sa- hiptir. Müslümanlar tarafından; ilk kıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahradan İslamın pey- gamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle, Yahudiler tarafından ise; Hz. Süleyman tarafından yaptırıl- dıktan sonra iki kez...
Soğuk Savaşın başlangıcından bugüne ABD kendisine yönelik tehdit olarak algıladığı birtakım unsurlara karşı dünyanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlemekte ya da çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunmaktadır. 11 Eylül sonrası dönemde ise ABDnin tehdit listesinin başında El Kaide gelmekte ve özellikle Arap Yarımadası El Kaidesi ABD...
13 Kasımda meydana gelen ve DAEŞ tarafından sorumluluğu üstlenilen Paris Saldırıları Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Bir yandan ulusal ve kolektif güvenlik politikaları konuşulurken diğer yandan hem Avrupalı Müslümanların hem de Avrupaya sığınan ve çoğunlukla Müslüman olan mültecilerin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadıkları yoğun bir şekilde...
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon 26 Mart 2015 tarihinde Yemene yönelik bir askeri müdahale başlatmıştır. Müdahale, İrandan destek aldıkları iddia edilen Husilerin, Yemende başkent dahil pek çok bölgeyi kontrol altına almaları ve ayrıca yönetime el koymaları üzerine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla müdahalenin hedefi Yemendeki Husi iktidarını...
12 Kasım 2015 tarihinde Başkent Beyrutta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısının, Lübnanın özellikle son dönemlerde içinde bulunduğu siyasi açmazın ve ülke dışı etkilerin bir yansıması olarak değerlendirildiğinde beklenmedik bir gelişme özelliği taşımadığı düşünülebilir. Bununla birlikte, suikastlar, bombalı araç saldırıları, intihar...
Haydar Oruç İsrail tarafından Mescid-i Aksa külliyesinin Müslümanlar tarafından kullanılmasına yönelik kısıtlamalara başlaması nedeniyle, Kudüste yaşayan Filistinli Müslümanların Eylül 2015 ortalarında itibaren başlayan direnişleri halen devam etmektedir. Kudüste başlayan gösteriler ve küçük çaplı çatışmalar, İsrail güvenlik güçlerinin...
Özellikle cihadî Selefiliğin gündemde sıkça tartışılmasını sağlayan DAEŞ ile Vehhâbîlik, dogmatik din anlayışları sayesinde birtakım paralellikler göstermektedir. İmam-ı Hanbel, İbn Teymiyye ya da İbn Hazm gibi Selefi alimlerin öğretilerini referans almaları bunu doğrular niteliktedir. Her ne kadar İbn Teymiyye Sufiliğe bağlı olan Zühd hareketini...
Bu yıl Nobel Barış ödülü Tunusta dört sivil toplum örgütünün oluşturduğu Ulusal Diyalog Dörtlüsüne verildi. Ödül ile alakalı dikkat çekilmesi gereken en can alıcı nokta ise ödülün bir Ortadoğu ülkesine ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir gruba verilmesidir. Zira devlet ve toplum arasında bir aracı olma işlevini yerine getirmesi...

Sayfa