Yorumlar

Osmanlı Dış Politikası Çalışmaları ve Şarkiyatçılık

Osmanlı Dış Politikası Çalışmaları ve Şarkiyatçılık

Osmanlı Dış Politikası Çalışmaları ve Şarkiyatçılık

Uzun bir süre Osmanlı dış politikası çalışmalarına egemen olan söz konusu görme biçimi kısaca şu şekilde çalışıyor: Batı ve Osmanlı arasında dış politikanın yapımı konusunda temel bir fark vardır ve bu fark ontolojik bir sebepten, yani İslam'ın kendisinden kaynaklanan bir farktır. Bu ikilikte Batı diplomasisi rasyonel olarak örgütlenmiş ve tam da bu sebeple evrensel olan bir kategoriyi temsil ederken, bunun karşılığında Osmanlı diplomasisi irrasyonel bir önyargı üzerinde temellenen farklı bir kategoridir. 

Bu yazı ilk defa Ortadoğu Analiz'de yayınlanmıştır.