Makaleler

Nil Nehri Sularının Paylaşımında Taraflar ve Anlaşmazlıklar

Tarih boyunca insanoğlu, su kaynaklarının etrafında yerleşmiş ve ilk medeniyetler önemli su kaynaklarının etrafında kurulmuştur. Medeniyetlere ev sahipliği yapan su kaynakları, ayrıca bu medeniyetler arasında ilk sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi vb. etkileşimlerin kurulmasında da etkili olmuştur. İnsanoğlunun ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesinin bir sonucu olarak suyun kullanım alanı da genişlemiştir. Bu genişlemeye ek olarak dünya nüfusunun hızla artması ve çevresel koşullar nedeniyle suya erişimin zor olması, su temelli meselelerin daha görünür olmasına neden olmaktadır.

 

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.