Perspektif

Tunus’ta Yükselen Bir Dinamik Olarak Selefi Hareket

 

2014 yılında anayasa yazımı, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini, önemli ölçüde başarıyla tamamlayan Tunusta 2015 yılı itibariyle öne çıkan ve ülkedeki siyasi, toplumsal gidişat ve istikrarda belirleyiciliği yüksek olması beklenen iki olay vardır. Bu olaylardan ilki Şubat ayı başlarında seküler karakterli Nida partisinin, içlerinde İslamcı karaktere sahip Nahdanın da bulunduğu 3 parti ile koalisyon hükümetini kurmasıdır. İkinci önemli olay ise yine Şubat ayında Tunusun Cezayir sınırı yakınlarında bulunan Kassarin ilinde geçen yıl da 15 askeri öldürmekle suçlanan cihatçı bir Selefi örgütün polis karakoluna düzenlemiş olduğu saldırıdır. Nida Partisinin Nahda ile kurduğu koalisyon Tunusta uzlaşıya elverişli olan politik kültürün daha da besleneceği ve Tunusta siyasi istikrar için umutlanılabileceği yönündeki beklentileri arttırmaktadır. Buna karşılık Kassarin ilinde yaşananlar ise, cihatçı Selefi örgütlerin devrimden sonra artan faaliyetleri de düşünüldüğünde Tunusta girilen siyasi süreç açısından önemli riskler taşımaktadır. Bu durumda Tunusta tam da siyasi istikrar açısından olumlu gelişmeler yaşanırken, Selefi grupların özellikle devrimden sonra artan etkinliklerinin Tunus için kritik önemi haiz olduğu söylenebilir.