Analiz

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça çok tartışılmaktadır. Bu minvalde Körfez-Türkiye normalleşmesi özellikle Türkiye'deki iç siyasette muhalefetin hükümeti eleştirdiği bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat meseleyi sadece Türkiye'deki iç siyasi ve ekonomik atmosfer üzerinden okumak...
Sahip olduğu jeopolitik konum ve yüzölçümü itibarıyla Afrika kıtasının kilit aktörlerinden birisi olan Cezayir, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda Türkiye için elverişli ve uzun soluklu pek çok iş birliği sahasını içinde barındıran bir ülke konumundadır. Libya meselesi başta olmak üzere günümüz bölgesel krizlerine benzer perspektiften yaklaşan iki...
Lübnanlılar 17 Ekim 2019 tarihinden bugüne başta Beyrut ve Trablus meydanları olmak üzere ülkenin her köşesinde eylemlerine devam ediyor. Halk; yozlaşmış siyasetçileri, adalet sisteminin arızalarını, bozuk ekonomik sistemi, alt yapı sorunlarını, işsizliği ve günlük yaşamlarını kesintiye uğratan birçok sorunu protesto ediyor. Üç ayı aşkın süredir...
3 Eylül 2019 tarihinde 'ekonomik olağanüstü hâl' ilan edilen Lübnan'da son dönemlerde ekonomik gidişata ilişkin sık sık protestolar düzenlenmekteydi. Ancak Ekim ayının ikinci haftası itibariyle yeniden patlak veren gösteriler; münferit olaylardan ziyade kitlesel, belirli taleplerin kararlılıkla savunulduğu, ülke geneline yayılmış ve vergi protestosundan...
İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerleri de dahil olmak üzere toplam 251 yerleşim biriminde, belediye başkanlığı ile bölge ve yerel belediye meclis üyelerinin yeniden belirlenmesine yönelik olarak 11 bin sandıkta yapılan yerel seçimlerin ilk turu 30 Ekim 2018 tarihinde icra edildi. Seçimde 863 aday belediye...
Musul operasyonu Irak ve Ortadoğuda ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu makalede Irak ve Ortadoğuda DEAŞ sonrası ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar irdelenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) operasyonun planlanma ve uygulanma safhasında oynadığı rol aşikar. Ancak biz Musul operasyonunun İran ve onun Iraklı Şii müttefiklerinin çıkarlarına hizmet...
Ortadoğu sorunları arasında bugünlerde en fazla öne çıkan konuların başında gelen Musul Operasyonu hususunda bölge ülkeleri ve artık de facto devlet olarak görülen Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin (IKBY) ne tür politikalar izledikleri ve bu politikaların hedefleri üzerine çok tartışmalar yapılıyor. Bu çalışmada konuyla yakından ilgili bölgesel...

Mısır'da Geleceğini Arayan Karşı

Mısırda 25 Ocak 2011de başlayan halk ayaklanmasının 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek rejimini sona erdirmesi ülke tarihinin yakın geçmişteki en önemli olaylarından birisiydi. İzleyen süreçte Mısırın demokratikleşme yönünde adımlar atması beklenirken, 3 Temmuz 2013te gerçekleşen askeri darbe bu yöndeki beklentileri karşılıksız bıraktı....
Ortadoğunun iki önemli bölgesel gücü olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesi çok uzun bir geçmişe sahip olsa da Arap Devrimleri ile başlayan sürecin iki ülke arasındaki bu mücadeleyi iyice derinleştirdiği ve bütün Ortadoğu bölgesi açısından çok ciddi sorunlar doğuracak boyutlar taşıdığı görülmektedir. Neredeyse bütün Ortadoğu...

Sayfa