Analiz

Daeş Sonrası Musul: İç ve Bölgesel Dinamikler

Musul operasyonu Irak ve Ortadoğuda ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu makalede Irak ve Ortadoğuda DEAŞ sonrası ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar irdelenmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) operasyonun planlanma ve uygulanma safhasında oynadığı rol aşikar. Ancak biz Musul operasyonunun İran ve onun Iraklı Şii müttefiklerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde başlatıldığını
ileri sürüyoruz.

Makale Irak hükümetinin DEAŞ öncesi dönemde Musulun Sünni Araplarını güçlendirecek bir formül bulmaktan kasten kaçındığını ve söz konusu örgütün 2014 yılında bölgeyi ele geçirmesinin öncesinde hüküm süren rejimi yeniden tesis etmek niyetinde olduğunu ortaya koyacaktır. Büyük ihtimal merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında eyaletin kuzey ve doğusundaki ihtilaflı bölgelerin kontrolüne ilişkin yeni ve fakat ciddi cepheleşme görülecektir. Dahası Musulda ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunmaması durumunda Şii ağırlıklı Bağdat yönetimi Musuldaki Sünnileri güçsüzleştirmeye çalışacaktır. Bu durum Sünnilerin DEAŞ benzeri radikal görüşlere daha açık hale gelmesine ya da benzeri bir örgütlenmeye gitmesine yol açacaktır.

Son olarak Türkiye de sınırının hemen ötesindeki Musulda ciddi olaylar yaşanmasına kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla Türkiyenin ABD ve IKBY ile eş güdümlü olarak DEAŞ sonrası dönemde Musulda istikrarsızlığın artmasını engelleyecek bazı adımlar atması gerekmektedir.