Yorumlar

2013 yazında gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana özellikle Batı ülkelerinin büyük umutlarla desteklediği Sisi rejiminin gelinen noktadaki imajını şöyle özetleyebiliriz: Siyasi istikrarı sağlayamamış, baskıcı uygulamalarıyla toplumun tüm kesimlerinin tepkisini toplamış, ekonomik kötü gidişatın önüne geçememiş, güvenliği temin edememiş,...
Suriye konusunda yapılan Cenevre görüşmelerinde bütün aktörlerin “terör” konusuna odaklandıkları görülüyor. Ancak kimin “terörist” ve hangi eylemlerin “terör” olarak tanımlanacağı konusunda bir fikir birliğinin olduğundan bahsetmek mümkün görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerinin büyük çoğunluğu Suriye...
Suudi Arabistan ve İran; askeri kapasiteleri, ekonomik güçleri, coğrafi genişlikleri, enerji kaynaklarıyla ve İslamın iki ana siyasi mezhebine liderlik etmeleriyle birlikte düşünüldüğünde Ortadoğu siyasetinde kilit rol oynayan iki etkili güç merkezini oluşturmaktadır. Bu iki güç merkezi daima Ortadoğuda ortaya çıkan fırsatları kendi lehlerine çevirmek...
İsraildeki politik gündemi uzun süreden beri meşgul eden ve iktidar ile muhalefet arasında sert tartışmalara sebep olan “STKların şeffaflığı” (NGOs Transparency Bill) yasa taslağının parlamentodaki ilk raundu 9 Şuabat 2016 tarihinde tamamlandı. 43 ret oyuna karşı 50 kabul oyuyla kanunlaşma sürecinin ilk aşamasını geçen taslak henüz kanunlaşmamakla...
Son birkaç yıldır Ortadoğu; git gide istikrarın bozulduğu, anlaşmazlık ve çatışmaların daha yoğun yaşandığı bir kargaşa ortamına dönüştü. Bu istikrarsızlık ve güvensizlik koşulları altında bölge devletleri ise; kendi güvenliklerini garanti altına almak ve ortaya çıkan tehditlerden en az zararla kurtulmak amacıyla daha fazla mesai harcamak zorunda...
Lübnanda Cumhurbaşkanı Mişel Süleymanın görev süresi 20 Mayıs 2014 tarihinde sona ermiş ve yeni cumhurbaşkanı seçmek üzere uzlaşı hükümeti çalışmalara başlamıştır. Ancak taraflar ikinci yılına yaklaşan cumhurbaşkanı seçimine yönelik krizi sonlandıracak ortak bir isim üzerinde mutabakata varamadılar. Zamanında yapılamayan seçimlerin kronik bir...
Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çinin, devlet başkanı düzeyinde Ocak ayında Ortadoğuda Suudi Arabistan, Mısır ve İranı kapsayan ziyaretinin önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik açıdan hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli etkileri beraberinde getirmesi beklenmektedir. Çinin etkinliğini arttırmasının yanı sıra Ortadoğuda vekâlet...
Selefilik, Almanyanın iç politikası, onun bir parçası olan göç politikası ve dış politikasındaki siyasi tutumlarını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Selefilerin Alman toplumunun bir parçası haline gelmesi 90lı yılların ortalarından itibaren başlamıştır. Ancak bu dönemde Almanyaya yavaş yavaş yerleşen küçük Selefi...
Herkesin “kendi teröristini” dışarıda tutmaya çalışarak varmak istediği ateşkes bu görüşmeler sırasında da temel anlaşmazlık noktasını oluşturmuş ve Rusya-İran-Şam blokunun diplomatik çabalara bir şans vermek için ateşkese razı olmayıp terörist olarak gördükleri muhalifleri hedef alan hava saldırılarını yoğunluğunu artırarak sürdürmeleri...
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi olan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini mümkün olduğunca iyi tutmaya çalışan Ummanı diğer Körfez ülkelerinden ayıran en önemli özelliği, bir taraftan komşu Arap ülkeleriyle ve Batıyla iş birliğini sürdürürken diğer taraftan İranla yakın ilişkilere sahip olmasıdır. Bu duruş, Ummanın bölgedeki krizlerde...

Sayfa