Arş. Gör. Ömer Behram Özdemir

 

2009 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. "Avrupada Milliyetçi Ayrılıkçı Hareketler: IRA ve ETA Örnekleri" başlıklı tezini 2012 yılında vererek Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümündeki Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Bildiği Diller: İngilizce (İleri), Fransızca (Orta)

Makale/Kitap Bölümü

 • "Fransada İslamofobik Söylemin Ana Akımlaşması ve Arap Baharının Etkisi", Ortadoğu Yıllığı 2012, s.445-459, 2013.
 • "İspanyada 2011 Seçimleri ve Bask Solunun Yükselişinin Nedenleri", Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2012.
 • "El Kaide'den Post-Kaide'ye Dönüşüm: IŞİD" , Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sayı:1, 2014.
 •  "Suriye 2013", Ortadoğu Yıllığı 2013, Açılım Kitap, 2014.
 •  "Suriye 2014",  Ortadoğu Yıllığı 2014, Açılım Kitap, 2014.
 • "Bağımsızlıktan Arap Baharı'na Suriye: İç ve Dış Politika" içinde "Suriye İran İlişkileri: Ortaklıktan Tek Taraflı Hakimiyete", Nobel Yayınları, 2016, s.341-359.

Yorum/Analiz

 • "İsrail Solunun Yanlışları", Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi, no:4,  Mayıs 2013.
 •  "Tevhid ve Cihad Örgütü"nden "İslam Devleti"ne", SETA , 2014.
 •  "IŞİD: Irakta Yerli Suriyede Yabancı", ORTADOĞU ANALİZ, Temmuz-Ağustos 2014, CİLT 6, SAYI 63, s.58-61.
 •  "Suriye Muhalefeti ve Dış Destek: Yeni Oluşumlar", ORMER Yorum, Haziran 2014.
 •  "Tel Abyad ve Sonrası", Sabah, 20 Haziran 2015.
 •  "The Making Of European Foreign Fighters Identity, Social Media And Virtual Radicalization", SETA Analysis, 2014.
 • European Foreign Fighters In Syria And Virtual Radicalization, ORMER/SAMEC Perspective, 2014.
 • Avrupalı Yabancı Savaşçılar: Kimlik, Sosyal Medya ve Radikalleşme, SETA Analiz, 2015.
 •  "Charlie Hebdo Attack: An Outcome of ISIS-AQ Rivalry?", Orsam Foreign Policy Analysis, 2015.
 •  "The Idlib Operation of the Fatah Army and Its Probable Outcomes", Orsam Foreign Policy Analysis, 2015.
 •  "Ahrar ash-Sham-Turkey Relation: Security and Future", Orsam Foreign Policy Analysis, 2015.
 • "İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları", SETA  Analiz, 2016.
 • "Büyük Bir Trajedinin Eşiğinde Halep, Sabah Perspektif", 2016.

Katkıdan Bulunulan Diğer Çalışmalar

 • Abdurrahman Babacan (ed.), "Binyılın Sonu- 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş", Pınar, 2012 (Söyleşi)
 • Abdurrahman Babacan (ed.), "11 Eylül Tarihsel Dönüşümün Analizi: 2001-2011",Pınar, Eylül 2011 (Tercüme)

 

 

Yazara Ait Yazılar