Kongreler

Çağrı Metni

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan III. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, 11-13 Ekim 2016 tarihinde Sakarya'da gerçekleşecektir. 2014 yılında düzenlenen ikinci kongrenin üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu siyasetinde ciddi öneme sahip gelişmeler gerçekleşmiştir. Bu kongrede, aşağıda detaylandırılacağı gibi, bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektiflerden bakılması hedeflenmektedir.Bu kongre, Ortadoğu'da gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerle birlikte, bölge halklarına, toplumlarına ve siyasal yapılarına dair diğer birtakım ilgili fenomenleri de (Arap devrimleri, siyasal hareketler, devlet inşası, sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, sosyal medya, yeni siyasal bilinç, ulusal self-determinasyon ve Ortadoğu'nun uluslararası siyasetteki konumu, dış politika) yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla gözlemcileri ve öğrencileri davet etmektedir.

buyuk afis jpg