Kongreler

Çağrı Metni

VI.ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM KONGRESİ

11-13 KASIM 2022 

SAKARYA–TÜRKİYE 

 

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenli olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi'nin altıncısı 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Pandemi sebebiyle 2020 yılında online olarak gerçekleştirilen beşinci kongreden farklı olarak, altıncı kongrenin açılış günü (11 Kasım) davetli konuşmacıların katılımıyla Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sonraki iki gün (12-13 Kasım) ise katılımcıların bildirileri ile online olacaktır. Bununla birlikte kongre, sunulacak bildirileri ilk gün Kongre Merkezinde yüz yüze ve online olarak, sonraki günler ise sadece online olarak takip etme imkânı sunacaktır.  

Bu bağlamda kongre, ilgililerini bir araya getirmek suretiyle çeşitli temalar etrafında Ortadoğu'yu etkisi altına alan tarihi ve güncel gelişmelere farklı perspektiflerden bakılmasını ve bu sayede bölgeye dair araştırmalara yön verip yeni perspektifler kazandıracak bir platform oluşturulmasını amaçlamaktadır. Kuruluşundan bu yana bu hedefin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürüten Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, bölgenin daha derinden anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği VI. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi'ne tüm araştırmacıları ve bilim insanlarını gerek çalışmalarını sunmak gerekse kongrenin sağladığı akademik ortama dinleyici olarak katılmak için davet etmektedir. Aşağıda belirtilen hususlar dışında, detaylı bilgiye ve güncel duyurulara kongrenin resmi web adresinden ulaşabilirsiniz. 

 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.  
 • Bildirilerin aşağıda belirtilen temalardan en az birini kapsaması beklenmektedir.  
 • Kongrede sunulacak tüm bildiri özetleri çift kör hakemlik sistemiyle değerlendirilerek belirlenecektir.   
 • Kongreye katılım için kişisel bilgilerle birlikte 250-300 kelimelik bildiri özetlerinin web adresinde paylaşılan online form üzerinden 18 Temmuz 2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Dileyen katılımcılara ilgili editöryal süreçlerden geçmek koşuluyla bildirilerini Kongre Tam Metin Kitapçığında yayınlatma imkanı sunulacaktır. Tam metinler en az 4.000, en fazla 6.000 kelime olacaktır ve 15 Ekim 2022 tarihine kadar kongre mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Bildiri özetlerinin kabul/yedek/ret durumu 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktır. 
 • Kabul edilen bildiriler için katılım ücreti T.C. vatandaşları için ₺400, yabancılar için €75/$80 olacaktır. 

www.middleeastcongress.org 

middleeastcongress@gmail.com

1- Ortadoğu'ya Teorik Bakış 

 • Ortadoğu'da Kolonyal Miras ve Neo-Kolonyal Pratikler 
 • Uluslararası İlişkiler Perspektifi 
 • Ortadoğu'nun Tarihsel Sosyolojisi 

2- Ortadoğu Tarihini Yeniden Düşünmek  

 • Erken Modern Dönemde Ortadoğu 
 • Osmanlı Döneminde Ortadoğu 
 • Modern Dönemde Ortadoğu  

3- Ortadoğu'da Devlet Dışı Aktörler 

 • Silahlı Gruplar 
 • Sivil Gruplar 
 • Dini Gruplar 

4- Ortadoğu'da Toplumsal ve Siyasal Hareketler 

 • Yeni Toplumsal Hareketler 
 • İslami Hareketler 
 • Ortadoğu'da Kadın 

5- Ortadoğu'da Çatışma & Çözüm 

 • Ortadoğu'da Barışın Sağlanmasında Uluslararası Kuruluşların Rolü 
 • Etnik ve Mezhepsel Çatışmalar 
 • Ortadoğu'da Terör ve Siyasal Şiddet 

6- Büyük Güçler ve Ortadoğu 

 • Batılı Aktörler ve Rusya'nın Ortadoğu Politikaları 
 • Asya-Pasifik ve Ortadoğu 
 • Ortadoğu Ülkelerinin Uluslararası Politikadaki Rolleri 
 • Ortadoğu Ülkelerinin Büyük Güç Siyaseti 

7- Ortadoğu'nun Enerji ve Ekonomi Politiği 

 • Enerji Güvenliği 
 • Büyük Güçlerin Ortadoğu'ya Yönelik Ekonomi Politikaları 
 • Ortadoğu Ülkelerinin Ekonomi Politikaları 

8- Ortadoğu'da Diplomasi 

 • Bölgesel ve Küresel Diplomaside Ortadoğu 
 • Dönüşen Jeopolitik ve Yeni Güvenlik/İttifak Arayışları 
 • Ortadoğu'da Çatışma Çözümü ve Uluslararası Hukuk  

9- Levant Bölgesinde Toplum ve Siyaset 

 • İşgaller, İç Savaşlar ve Siyasi Protestolar  
 • Doğu Akdeniz'de Rekabet: Güvenlik ve Ekonomi Stratejileri 
 • İç Politika ve Seçimler 
 • Kimlik Politikaları ve Toplumsal Tabakalaşma 

10- Körfez Bölgesinde Toplum ve Siyaset  

 • Bölge içi İş birliği ve Rekabet 
 • Rantierizmin Geleceği ve Vizyon Politikaları 
 • KİK Ülkelerinde Emek Piyasası 

11- Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset 

 • Tunus, Cezayir ve Mısır'da Politik Dönüşümler 
 • Libya'da Rekabetin Gölgesinde Çözüm Arayışları 
 • Batı Sahra'da Değişen Dengeler: Bölge Dışı Aktörler, Bölgesel Gerginlikler 

12- Ortadoğu'da İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları 

 • Küresel Çevre ve İklim Politikalarında Ortadoğu 
 • Çevre Sorunları ve Çözüm Politikaları 
 • Su ve Gıda Güvenliği 

13- Ortadoğu'da Göç ve Yerinden Edilme  

 • Göç Hareketleri ve Demografik Dinamikler 
 • Uluslararası ve İnsani Güvenlik Arasında Göç 
 • İç Savaşlar, Sığınmacılar ve Mülteciler