Dergiler

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi - Cilt: 4 Sayı: 2

Cilt: 4 Sayı: 2
Editör(ler): Kemal İnat, İsmail Numan Telci
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, 2018

Detaylı Bilgi

Makaleler

Critique of ISIS’ Women Policy  
Zehra YILMAZ

Mezhep Çatışmasına Bir Etnik Grup ve Yerel Bağlam Üzerinden Bakmak: Irak Türkmenleri ve Telafer Örneği  
Tunahan YILDIZ

Gendering Migration Across Euro-Mediterranean Borders: Syrian Refugee Women on the Way to Europe  
Nurcan Özgür BAKLACIOĞLU

Rejim Güvenliği ve Tunus Dış Politikası  
Selim DURSUN

Fransa’nın Arap Baharı Politikası  
İlhan ARAS

ABD’nin Suudi Arabistan-İran İşbirliğine Dayalı Körfez’de Güvenlik Politikası: “Çifte Sütun” Politikası  
Hafız MAMMADOV