Dergiler

Ortadoğu Yıllığı 2009

2009
Editör(ler): Kemal İnat, Muhittin Ataman
Küre Yayınları, 2010

Detaylı Bilgi

Makaleler

Türkiye'nin İran Politikası 2009  
Kemal İnat

Irak 2009  
Mesut Özcan

İran 2009  
Murat Yeşiltaş

Filistin 2009  
Ali Balcı

Lübnan 2009  
İsmail Numan Telci Rıdvan Kalaycı

İsrail 2009  
Salih Bayram

Suudi Arabistan 2009  
Muhittin Ataman Rıdvan Kalaycı

Mısır 2009  
İsmail Numan Telci

Suriye 2009  
Nebi Miş

Ürdün 2009  
Cenap Çakmak Ahmet Uysal

Yemen 2009  
Mehmet Ali Akyurt

Birleşik Arap Emirlikleri 2009  
Cengiz Dinç

Kuveyt 2009  
Serdar Gülener

Katar 2009  
Ertan Efegil

Umman 2009  
Rıdvan Kalaycı

Bahreyn 2009  
Ahmet Öztürk

İsrail Saldırganlığına Karşı Uluslararası Hukukun İmkânları  
Cenap Çakmak

Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Yapısal ve Sektörel Analizi (1980-2008 Dönemi)  
Nurullah Altun Hakan Yavuz

Rusya’nın Ortadoğu’ya Dönüşü  
Alaeddin Yalçınkaya

Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Algısı: İdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete  
Mustafa Yetim