Etkinlik Takvimi

Tez İzleme Sınavı

Öğrenci Adı: Karzan Kareem AMEEN Danışman: Doç. Dr. Othman ALİ Enstitü Anabilim Dalı: Ortadoğu Çalışmaları Program: Doktora Tez Konusu: British Colonialism and Kurds In Iraq: A Postcolonial Discourse Through Textual Representations

Tez İzleme Sınavı

Öğrenci Adı: Serkan BALKAN Danışman: Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ Enstitü Anabilim Dalı: Ortadoğu Çalışmaları Program: Doktora Tez Konusu: Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisindeki Dönüşüm. Sınav Tarihi: 24.06.2021 Sınav Saati:

Tez İzleme Sınavı

Öğrenci Adı: Samet YÜCE Danışman: Doç. Dr. Osama AMOUR Enstitü Anabilim Dalı: Ortadoğu Çalışmaları Program: Doktora Tez Konusu: Qatar: An Emerging Player in the Regional Order of the Middle East Since 2010 Sınav Tarihi: 25.06.2021

Duyurular

Akademik Takvim Yenilendi

2020-2021 bahar yarıyılı akademik takvimi 11.02.2021 tarih ve 575 sayılı Senato kararı ile...

Güncel Yayınlar

İsrail-Filistin Siber Çatışması

Filistin'in siber becerileri hala oluşum aşamasındadır. Öte yandan İsrail'in siber kapasitesi Filistin'in yeni gelişmekte olan becerileri kıyaslanamaz. Zira İsrail'in siber becerileri üst düzeyde ve uluslararası ölçektedir. Filistin-İsrail arasındaki siber mücadelenin en önemli araçları arasında siber korsanlık ve Facebook operasyonları yer almaktadır....

İran, Mısır ve Körfez’in Filistin Siyaseti

Körfez yönetimlerinin İsrail siyasetlerinin dönüşümüyle paralel olarak halkların perspektiflerinde bir dönüşme olmadığı söylenebilir. Körfez halkları nezdindeki İsrail imajını düzeltmeyi hedefleyen İbrahim Anlaşmaları sürecinin Arap ve Yahudiler arasında toplumsal barış ve sükûneti sağlayacağı iddiasının kofluğu ise son Gazze saldırılarının...

İran siyasetini Zarif’in ses kaydı üzerinden okumak

Geçtiğimiz haftalarda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in bir ses kaydı basına sızdı. Söz konusu kayıt Ruhani hükümetinin 8 yıllık karnesini hükümet mensuplarının kendi ağızlarından dile getirdikleri tecrübelerle kayıt altına almayı amaçlayan bir projenin parçasıydı. Bu proje doğrultusunda Zarif, muhalif kimliğiyle bilinen reformist akademisyen...

Dergiler

Ortadoğu Yıllığı 2019

Ortadoğu Yıllığı 2019
"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı" ilkesiyle 2005 yılında yola çıkan "Ortadoğu Yıllığı" Türkiye açısından çok büyük öneme sahip olan Ortadoğu bölgesinde yer alan ülkelerin iç, dış ve ekonomik gelişmeleri ile...

Kitaplar

Ortadoğu yıllığı 2019

Ortadoğu yıllığı 2019
Ortadoğu'da var olan askeri, siyasi ve insani krizler ve bu krizler bağlamında bölgesel/küresel aktörlerin davranışları hakkında akademik bilinç/hafıza oluşturmak amacıyla kaleme...

ORMER Yayınlar

Koronavirüs Salgını Sonrası Yemen İç Savaşı ve Değişen Dengeler

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüs (Co- vid-19) Yemen'de de etkisini göstermiştir. Yemen'de ilk koronavirüs tanısı 10 Nisan 2020'de konmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 4 Mayıs itibarıyla Yemen'de toplam vaka sayısı 10'a ulaşırken, bunlar arasından 2 hasta hayatını kaybetmiş bulunmaktadır....

Lübnan: Yeni Hükümet Eski Düzen(sizlik)

Lübnanlılar 17 Ekim 2019 tarihinden bugüne başta Beyrut ve Trablus meydanları olmak üzere ülkenin her köşesinde eylemlerine devam ediyor. Halk; yozlaşmış siyasetçileri, adalet sisteminin arızalarını, bozuk ekonomik sistemi, alt yapı sorunlarını, işsizliği ve günlük yaşamlarını kesintiye uğratan birçok sorunu protesto ediyor. Üç ayı aşkın süredir...