Yüksek Lisans Programı / Program Detayları

Türk dış politikasında son dönemde meydana gelen değişim, akademik çevrelerde özellikle Ortadoğu coğrafyasına karşı yeni bir ilgi uyandırmıştır. Buna rağmen üniversitelerimizde Ortadoğu'ya odaklanan enstitü ve programların sayısı bu alana gösterilen ilgiyi karşılamaktan uzaktır. Diğer yandan Ortadoğu ile yakın bağlar kurmaya başlayan Türk dış politika yapımcılarına alternatif sunabilmek için, bölgeyi siyasi, ekonomik ve kültürel olarak analiz eden çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Öte yandan ülkemizde bölge üzerine yapılan araştırmalar sadece akademik nitelikte kalmakta pratik anlamda araştırma/araştırmacı eksikliği de en önemli noksanlıklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu program, bölge üzerine daha fazla çalışma yapılabilmesi ve araştırmacı eksikliğinin azaltılabilmesi amacıyla 2011 yılında açılmıştır. Özellikle, 2011 yılında başlayan Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ve değişimler de bu programın açılma gerekliliğini ortaya koymakta ve 2012-2013 dönemi güz yarıyılında yüksek lisans alanında eğitime başlanması daha fazla önem kazanmaktadır.

Ortadoğu Çalışmaları Yüksek Lisans Programında eğitimini tamamlayacak öğrenciler beş ana araştırma konusu etrafında uzmanlaşma imkanına sahip olacaklardır. Bu araştırma alanları; Ortadoğu Tarihi, Ortadoğu'da Din ve Toplum, Ortadoğu'da Ekonomi, Ortadoğu Dış Politikası ve Ortadoğu Siyasetidir. Söz konusu programda eğitim Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yapılmaktadır. Yüksek lisans tezleri ise İngilizce ve/veya Türkçe yazılacaktır.Böylelikle programda farklı kültürlerden öğrencilerin bir arada bulunmasının yanı sıra farklı dillerde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Programı tamamlama süresi dört dönemdir ancak mezuniyet şartlarını bu süre içerisinde sağlayamayan öğrencilere iki dönem uzatma hakkı verilmektedir. Öğrencilerin tez yazma dönemine geçebilmeleri için minimum sekiz dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Tez dönemine geçen öğrenciler program dillerinden herhangi biri ile tez çalışmalarını tamamlayabilirler.