Doktora Programı / Yeterlik Sınavı Okuma Listesi

Ortadoğu Enstitüsü Doktora Yeterlilik Okuma Listesi 

Doktora öğrencileri 60 AKTS ders yüklerini tamamladıktan sonra yeterlik sınavına başvuru yapmadan önce EABD Başkanlığında tarafından programlanan ekte yer alan Zorunlu Ortak Okuma Listesinden çoktan seçmeli bir test sınava tabi tutulmalarına, bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmek için başvuru yapmalarına, ayrıca yeterlik sınavında Zorunlu Ortak Okuma Listesinin yanında Zorunlu Uzmanlık Alanı Okuma Listesinden de sınava (yazılı-sözlü) tabi tutulmalarına karar verildi.

Reading List for Middle East Institute

It was decided that Ph.D. students are required to have a multiple-choice test from the Compulsory Joint Reading List, which is in the attachment programmed by the ID, before applying for the qualification examination after completing the course load of 60 ECTS. Students who are successful in this examination must apply to enter the proficiency exam and they are going to be examined (written-oral) from the Reading List of the Compulsory Expertise Area in addition to Compulsory Joint Reading List.

قائمة القراءة المؤهلة للدكتوراه في معهد الشرط الاوسط :

ان الطالب الدكتوراه الذي يتم انهاءه للمواد التي تقدر ب60 درجة حسب نظام التراكم الاوربي للدرجات يتوجب عليه قبل التوجه الى امتحان الكفاءة ان يخضع لامتحان تخصصه كلية الدراسات العلية الذي سيكون مرفق بالمرفقات ويسمى هذا الامتحان قائمة القراءة المشتركة الاجبارية امتحان اختباري ذو اسئلة بأختيارات متعددة حيث يمكن للطلاب الذين يجتازون هذا الامتحان التقديم على امتحان الكفاءة حيث سيكون امتحان الكفاءة مقسم الى القائمة المشتركة الاساسية في القراءة و التخصص الالزامي في القراءة والجدير بالذكر ان هذا الامتحان يكون ( كتابة وشفهيا)

 

Zorunlu Ortak Okumalar  /Required Readings for All/القراءة الاساسية المشتركة

 

 1. William L Cleveland and Martin Bunton, A History of the Modern Middle East, 5th Edition, Westview Press, 2012 [Türkçesi, Modern Ortadoğu Tarihi, Çev: Mehmet Harmancı, Agora Kitap, 2008]
 2. Roger Owen and Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the Twentieth Century, I.B.Tauris, 2015 [Türkçesi: Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi, Çev: Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2002]
 3. Charles William Kegley -  Shannon Lindsey Blanton,  World Politics: Trend and Transformation, Cengage Learning, 2017 [Türkçesi: Charles William Kegley -  Shannon Lindsey Blanton, Dünya Siyaseti: Yönelim ve Dönüşüm, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2015]
 4. Paul Amar ve Vijay Prashad, Dispatches from the Arab Spring: Understanding the New Middle East, University of Minnesota Press, 2013 [Türkçesi: Paul Amar ve Vijay Prashad, Arap Baharı'ndan Kesitler: Yeni Ortadoğu'yu Anlamak, İntifada Yayınları, 2014]
 5. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Vintage, 2010 [Türkçesi: Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, İş Bankası Yayınları, 2013]
 6. Wiliam Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, Routledge, 2012 [Türkçe Alternatif: Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Alfa Yayınları, 2017]
 7. Douglas A. Howard, A History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press, 2017 [Türkçe Alternatifi: İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, 2016]
 8. Metin Heper – Sabri Sayarı, The Routledge Handbook of Modern Turkey, Routledge, 2017 [Türkçesi: Metin Heper – Sabri Sayarı, Dünden bugüne Türkiye, Tarih, Politika, Toplum ve Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016]
 9. Ortadoğu Yıllığı, Açılım Kitap, (Son üç yıllıktaki Türkiye, İran, Irak, Suriye, S. Arabistan ve Mısır makaleleri)
 10. Türk Dış Politikası Yıllığı, SETA Yayınları, (Son üç yıllıktaki Türkiye'nin Ortadoğu Politikası ile ilgili makaleleri)
 11. İbrahim M. Abu-Rabi, Contemporary Arab Thought: Studies in Post-1967 Arab Intellectual History, Pluto Books, 2004  [Türkçesi: İbrahim M. Ebu Rabi, Çağdaş Arap Düşüncesi: 1967 Sonrası Arap Entelektüel Tarihi Araştırmaları, ANKA Yayınları, 2005]
 12. Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, 2. Baskı, Klasik Yayınları, 2016

 

Zorunlu Uzmanlık Okumaları / Required Readings for Specialization/ قراءات في التخصص

Siyasi Tarih / Diplomatic History/ التاريخ السياسي

 1. Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, 1990, [Türkçesi: İslam Toplumları Tarihi, Çev: Yasin Aktay, İletişim Yayınları, 2003]
 2. Stephen Frederic Dale, Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, & Mughals, Cambridge University Press, 2010
 3. Albert Hourani, A history of the Arab peoples, London: Faber and Faber, 1991 [Türkçesi: Arap Halkları Tarihi, Çev.: Yavuz Alagon, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009]
 4. Hanna Batatu, The old social classes and the revolutionary movements of Iraq : a study of Iraq's old landed and commercial classes and of its Communists, Bathists, and Free Officers,Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1978
 5. Hamit Bozarslan, Violence in the Middle East: From Political Struggle to Self-Sacrifice, Markus Wiener Publishers, 2004 [Hamit Bozarslan, Ortadoğu Bir Şiddet Tarihi & Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonundan El Kaide'ye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014]
 6. David Fromkin, A Peace To End All Peace, 2nd reprint edition, Holt Paperbacks, 2009 [Türkçesi: Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? 1914-1922, 4. Baskı, İstanbul: Epsilon Yayınları, 2013]
 7. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (2 cilt), İlgi Yayınları 2016
 8. Oral Sander, Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü, İmge, 2016

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/ Political Science and International Relations /

 العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 

 1. Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, International Relations Theories: Discipline and DiversityOxford University Press, 2015, [Türkçesi: Uluslararası İlişkiler Teorileri: Disiplin ve Çeşitlilik, Çev: Özge Kelekçi, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2016]
 2. Fred Halliday, The Middle East in international relations: power, politics and ideology. Cambridge University Press, 2005
 3. Nazih Ayubi, Political Islam: religion and politics in the Arab World, Routledge, 2003 [Türkçesi: Arap Dünyasında Din ve Siyaset, Çev: Yavuz Alagon, Varlık Yayınları, 2003]
 4. Brownlee, Authoritarianism in an age of democratization, Cambridge University Press, 2007
 5. Sylvia Kedourie, (ed.), Arab Nationalism: An Anthology, Univ of California Press, 1962
 6. Ewan W. Anderson, Middle East: Geography and Geopolitics, 8th edition, London: Routledge, 2000

Din ve Toplum /Religion and Society/الدين والمجتمع

 1. Stuart Hall and Jessica Evans, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, 2013
 2. Najam Haider, Shi'i Islam: An Introduction, Cambridge University Press, 2014
 3. Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab state: Politics and society in the Middle East. IB Tauris, 1996.
 4. Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, Hisar Neşriyat, 2012
 5. Fāliḥ ʻAbd al-Jabbār, and Hosham Dawod, Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in the Middle East, Saqi Books, 2003. [Türkçesi: Aşiretler ve İktidar: Ortadoğu'da Etnisite ve Milliyetçilik, Çev: Ömer Öğünç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013]
 6. Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic Thought,Oneworld Publications, 1998 [Türkçesi: İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 3. Baskı, İstanbul: Sarkaç Yayınları, 2010]
 7. Natana J. Delong-Bas, Wahhabi Islam: from Revival and reform to Global jihad, Oxford University Press, 2004 [Türkçe Alternatif: Mehmet Ali Büyükkara, İhvan'dan Cüheyman'a: Suudi Arabistan ve Vahhabilik, Rağbet Yayınları, 2016]

Politik Ekonomi /Political Economy /الاقتصاد السياسي

 1. John Ravenhill, Global Political Economy, 4th Edition, Oxford University Press, 2014
 2. Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and institutions in the Middle East. Cornell University Press, 1997
 3. Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, Verso, 2011 [Türkçesi: Karbon Demokrasi: Petrol Çağında Siyasal İktidar, Açılım Kitap, 2014]
 4. Melani Claire Cammett, Globalization and Business Politics in Arab North Africa: A Comparative Perspective, Cambridge University Press, 2007
 5. Miriam Lowi, Oil Wealth and the Poverty of Politics, Cambridge University Press, 2007
 6. Sevket Pamuk, The Ottoman Empire and European capitalism, 1820-1913: Trade, investment and productionCambridge University Press, 1987 [Türkçesi: Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, çev. Gökhan Aksay, 5. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014]