Doktora Programı / Program Şartları

Doktora Programı Şartlar

1-Sosyal Bilimler alanında lisans mezunu olmak,

2-Birinci şarta ilave olarak, Üniversitelerin Ortadoğu Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji (Toplumsal Hareketler, Kültürel Çoğulculuk, Etnisite, Kimlik Alanları), İlahiyat (Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bİlim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, İslam Mezhepleri, Kelam, İslam Hukuku Bilim Dalları), Tarih (Yeniçağ, Yakınçağ ve T.C. Tarihi Bilim Dalları), İktisat (Politik İktisat ve Uluslararası İktisat Alanları) bölümlerinin birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.
Doktora Programı 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) eğitim vereceği için, programa başvuran öğrencilerin Enstitünün genel şartlarına ilaveten bu programdaki Türkçe dışındaki eğitim dillerinden İngilizce YDSden en az "60" puan veya Arapça YDSden en az "55"puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir. Öğrenciler ders dönemi süresince alması gereken 8 adet dersin en az 3 adedini farklı bir dilden almak zorundadır. Öğrenciler tez aşamasına geçebilmesi için AKTS kredi yükünden sayılmayan ve ortalamaya katılmayan Arapça veya Farsça dil derslerini almak zorundadır. Bu dil derslerinden başarılı olamayan öğrenciler doktorada yeterlik aşamasına geçemezler. Öğrenci farklı dilde açılan aynı isimli dersi alamaz.

3- Doktora tezleri İngilizce ve/veya Türkçe yazılacaktır.

Başvurular http://ebasvuru.sabis.sakarya.edu.tr adresinden alınacaktır.