Duyurular

2019-2020 Bahar Yeterlik Sınavları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavları

 

 

1- Ortadoğu Çalışmaları EABD Başkanlığının Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Teşkil Tutanakları okundu.

 

Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2017) 42/5 ve 6. maddeleri uyarınca; aşağıda isimleri yer alan Ortadoğu Çalışmaları EABD doktora programı öğrencilerinin doktora yeterlik sınav jürisinin ve sınav takviminin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Doktora Yeterlik Sınavlarının online olarak yapılmasına, sınavın online yapılmaması durumunda Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Merve BİRDANE

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Dr. Öğr. Üyesi  Nebi MİŞ

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi  Filiz CİCİOĞLU

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi  Hatice R. DURSUN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇCİ

(Jüri Üyesi)

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç.Dr. İsmail EDİZ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr .Üyesi Gökhan BOZBAŞ

(Yedek Jüri Üyesi)

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Yedek Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

Sınav Tarihi:  09.07.2020

Sınav Saati: 16:00

 

 

Zeinab KHENİSSİ

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Doç. Dr. Otthman ALİ

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İsmail EDİZ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç.Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr .Üyesi Gökhan BOZBAŞ

(Jüri Üyesi)

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Prof. Dr. Ali BALCI

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Yedek Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

Dr. Öğr. Tuğçe ERSOY CEYLAN

(Yedek Jüri Üyesi)

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Sınav Tarihi:  09.07.2020

Sınav Saati: 14:00

 

 

Tuğba ÖZTÜRK HOROZ

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Prof. Dr. Ali BALCI

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi  Hatice R. DURSUN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. İbrahim EFE

(Jüri Üyesi)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Hüseyin ALPTEKİN

(Jüri Üyesi)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail EDİZ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi  Yıldırım TURAN

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

(Yedek Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç.Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Yedek Jüri Üyesi)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sınav Tarihi:  03.07.2020

Sınav Saati: 15:00

Furkan Halit YOLCU

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Prof. Dr. Ali BALCI

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç.Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Filiz CİCİOĞLU

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Şener AKTÜRK

(Jüri Üyesi)

Koç Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Seçkin KÖSTEM

(Jüri Üyesi)

Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail EDİZ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi  Yıldırım TURAN

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İbrahim EFE

(Yedek Jüri Üyesi)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Yedek Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

Sınav Tarihi:  02.07.2020

Sınav Saati: 15:00

 

 

Amjad HASSAN

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Doç. Dr. Otthman ALİ

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İsmail EDİZ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç.Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr .Üyesi Gökhan BOZBAŞ

(Jüri Üyesi)

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Prof. Dr. Ali BALCI

(Yedek Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Yedek Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

Dr. Öğr. Tuğçe ERSOY CEYLAN

(Yedek Jüri Üyesi)

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Sınav Tarihi:  09.07.2020

Sınav Saati: 13:00

 

 

 

2- Ortadoğu Çalışmaları EABD Doktora programı öğrencileri Asma ELMANASEER, Enes DEŞİLMEK ve Fatih Oğuzhan İPEK' in 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Mart-Nisan döneminde girip başarısız oldukları yeterlik sınav tutanakları incelendi.

 

Yapılan incelemeler neticesinde; Ortadoğu Çalışmaları EABD Doktora programı öğrencileri Asma ELMANASEER, Enes DEŞİLMEK ve Fatih Oğuzhan İPEK'in , Yeterlik Sınav Jürisi tarafından yazılı sınavından başarılı ve sözlü sınavından başarısız oldukları anlaşıldığından, SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42-(9) maddesi uyarınca; Temmuz-Ağustos 2020 yeterlik döneminde tekrar aynı jüri tarafından Sözlü Sınava alınmalarına, Sınavların online olarak yapılmasına, sınavın online yapılmaması durumunda Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Asma ELMANASSER

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Doç. Dr. Othman ALI

(Danışman)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç. Dr. İsmail Numan TELCİ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Doç.Dr. İsmail EDİZ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Doç .Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

ASBÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi  Gökhan BOZBAŞ

(Jüri Üyesi)

Necmettin Erbakan Üni./ULİ

Sınav Tarihi:  09.07.2020

Sınav Saati: 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enes DEŞİLMEK

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Prof. Dr. Ertan EFEGİL

(Danışman)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TURAN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Filiz CİCİOĞLU

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr. Buket ÖNAL

(Jüri Üyesi)

KOÜ/İİBF/ Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA

(Jüri Üyesi)

Bilecik Şeyh Edebali Üni / İIBF /SBKY

Sınav Tarihi:  06.07.2020

Sınav Saati: 12:00

 

 

Fatih Oğuzhan İPEK

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Danışman)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Kemal İNAT

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TURAN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Doç .Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

ASBÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

Sınav Tarihi:  06.07.2020

Sınav Saati: 14:00

 

 

 

3- Ortadoğu Çalışmaları EABD Doktora programı öğrencileri Omar SALAH MOHAMMED ve Figen ÖZBAY GİRGİN' in 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Mart-Nisan döneminde girip başarısız oldukları Yeterlik Sınav Tutanakları incelendi.

 

Yapılan incelemeler neticesinde; Ortadoğu Çalışmaları EABD Doktora programı öğrencileri Omar SALAH MOHAMMED ve Figen ÖZBAY GİRGİN  'in ,Yeterlik Sınav Jürisi tarafından yazılı ve sözlü sınavından başarısız oldukları anlaşıldığından, SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 42-(9) maddesi uyarınca; Temmuz-Ağustos 2020yeterlik döneminde tekrar aynı jüri tarafından Yazılı ve Sözlü Sınava alınmalarına, Sınavların online olarak yapılmasına, sınavın online yapılmaması durumunda Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Omar S. MOHAMMED

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

Doç. Dr. Nebi MİŞ

(Danışman)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr .Üyesi  Hatice R. DURSUN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Jüri Üyesi)

SAÜ/Ortadoğu Enstitüsü

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇCİ

(Jüri Üyesi)

Uludağ Üni/İİBF/ Uluslararası İlişkiler

Doç .Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

ASBÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

Sınav Tarihi:  09.07.2020

Sınav Saati: 15:00

 

 

 

Figen Özbay GİRGİN

 

 

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

 

ADI SOYADI ÜNVANI

SINAV JÜRİSİ

ÜNİVERSİTESİ/FAKÜLTE/BÖLÜM

 

Prof. Dr. Tuncay KARDAŞ

(Danışman)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

 

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TURAN

(Jüri Üyesi)

SAÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YEŞİL

(Jüri Üyesi)

SAÜ/ İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanat Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

(Jüri Üyesi)

Eskişehir Osmangazi Üni/ULİ

 

Doç .Dr. Murat YEŞİLTAŞ

(Jüri Üyesi)

ASBÜ/SBF/Uluslararası İlişkiler

 

Sınav Tarihi:  06.07.2020

 

Sınav Saati: 13:00

 

           

 

Yorumlar

 Bu girdiye toplam (0) yorum yapılmıştır.