Duyurular

ORCİD Alınması Tanımlayıcı Tekil Numara

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla başlatılan çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Bu karar doğrultusunda Sakarya Üniversitesi akademisyen ve tezli lisansüstü öğrencilerinin de ivedilikle ORCID numaralarını almaları gerekmektedir. YÖK tarafından akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" ekte olup ayrıca akademisyenler SABİS (Akademik Faaliyetler menüsü içerisinde yer alan ORCID bağlantısı ) aracılığıyla ORCID numarası alabilmektedir. Lisansüstü tez öğrencileri orcid.org/register adresinden kayıt işlemlerini yapabilir. ORCID alım sürecinin 17.07.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Yorumlar

 Bu girdiye toplam (0) yorum yapılmıştır.