Duyurular

Orta Doğu Enstitüsü (ORMER) ilk Diplomasi Akademisi'ni duyurmaktan mutluluk duyar: "Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" (26-30 Eylül 2022). Bu programda, katılımcılar...
Duyuru Arşivi

Sayfa