Modern Dünyada Kamusal Dinler

JOSÊ CASANOVA


Metne vesile: 1980lerde Din

1980lerde din, iki anlamda "kamusallaştı". "Kamusal alan"a girdi ve bu şekilde "kamusallık" kazandı. "Toplumun farklı kesimleri" -medya, sosyal bilimciler, meslekten siyasetçiler ve "genel olarak kamuoyu"- aniden dini nazarî dikkate almaya başladı. Bu beklenmedik kamusal alaka; dinin kendisine ayrılan özel alanı terk ederek, ahlaki ve siyasi tartışmanın kamu meydanının ortasında kendisini bulmasından kaynaklandı. Bilhassa görünürde birbiriyle alakasız, ancak neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıkan dört gelişme; modern dünyada dinin yeri ve işlevini yeniden değerlendirmeyi gerektirecek küresel bir kamusallık kazanmasını sağladı. Bu dört gelişme; İrandaki İslam devrimi, Polonyadaki Dayanışma hareketinin yükselişi, Latin Amerikadaki Sandinist devriminde ve başka siyasi çatışmalarda Katolikliğin rolü ve Amerikan siyasetinde bir güç odağı olarak Protestan köktenciliğinin kamusal olarak yeniden ortaya çıkışıdır.

Josê Casanova  (Arka Kapak Yazısı)

ISBN : 6055077037

kitapyurdu.com

0000000608647 1 jpg