Önyargının Doğası

Gordon W. Allport

"Atomun sırrına vakıf olabilmek için milyarlarca dolar ve yılların emeği gerekti. İnsanın irrasyonel anlayabilmek için ise hala büyük bir yatırıma ihtiyaç var."
Gordon W.Allport
Harvardlı psikolog Gordon Alport insan tecrübesinin karmaşıklıklarının iç yüzüne hakim olarak araştırmalarının sonucunda önyargının doğası ve köklerine dair çığır açacak bir çalışmayı ortaya çıkarmıştır. İlk basımı 1954'de gerçekleşen ayrımcılıpğa dair en temel eserlerden olan Önyargının Doğası bu kez Columbia Universitesi'nden Kenneth Clark'ın kaleme aldığı yeni giriş kısmı ve Harvard Üniversitesi'nden Thomas Pattigrew'ün  kaleme aldığı yeni önsözün yer aldığı özel ve kısaltılmamış bir sürüm ile okuyucuyla buluşuyor.
 
Allport'un kapsamlı ve detaylı çalışması bu kadim problemi tüm yönleriyle ele alıyor: insan ve toplum psikolojisindeki kökleri , dışavurumundaki çeşitlilik , bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi. Allport önyargının her türlüsünü – ırksal , dini etnik, ekonomik ve cinsel – incelerken ayrımcılığın yıkıcı etkilerini azaltacak önerilerde bulunuyor.
 
Clark ve Pettigrew'ün katkıları ise önyargı üzerine yapılan bu sosyo – psikolojik çalışmayı güncellemiş  ve Allport'un özgün teorisinden doğan kalıcı değerleri tasdik etmektedir.

ISBN : 6055077167

kitapyurdu.com

onyargi jpg