Yorumlar

Yolsuzluk Soruşturmalarının İsrail Siyasetine ve Türkiye-İsrail İlişkilerine Etkisi

Bu çalışmada, söz konusu süreç okuyucunun dikkatine sunularak; İsrail siyasetinde son dönemde yaşanan gelişmeler ve yakın gelecekteki muhtemel senaryolar yansıtılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle Başbakana isnat edilen suçlar izah edilecek ve ardından Başbakanın görevine devam edip edemeyeceğine, edemeyecekse hangi gerekçelerle ve nasıl görevden alınacağına dair mülahazalara yer verilecektir. Sonraki bölümde ise yargılama kararının muhtemel sonuçlarına dayalı senaryolara yer verilecektir.

 

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.