Perspektif

Mülteci Sorunu Çerçevesinde Avrupa Birliği

Avrupa Birliğinin mülteci politikaları özellikle Suriye krizi sonrası tırmanan mülteci sorununu çözme konusunda yetersiz kalıyor. Öyle ki Avrupaya göç yolunda Ege denizinde mülteci ölümleri hiç durmadan devam ediyor. Küçük Aylan Kurdinin ölümü kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekse de, Avrupa Birliği hala schengen rejimini dolayısıyla da Avrupa entegrasyonunu tehdit eder hale gelen bu konunun çözümü için etkili bir politika geliştirebilmiş değil.

Avrupa yolunda yaşanan mülteci ölümlerinin önlenmesi ya da Avrupaya ulaşan mültecilerin insani koşullarda yaşayabilmelerinin sağlanması için ABnin mülteci politikalarını detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Bu amaçla, öncelikli olarak halihazırdaki AB mülteci politikalarına ve mülteci sorunu konusunda bugüne dek neler yapıldığına bakmak önemli olacaktır. Ardından yaşanan insani krizin çözülebilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğine değinmek ve son olarak AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türkiyenin mülteci krizindeki rolünü değerlendirmek bu yazının amacını oluşturmaktadır.