Perspektif

Mescid-i Aksa:Tarihi,Statüsü ve Güncel Gelişmeler

Kudüste bulunan Mescid-i Aksa, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için teolojik bir öneme sa- hiptir. Müslümanlar tarafından; ilk kıble olması ve avlusunda bulunan Kubbet-ül Sahradan İslamın pey- gamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)in göğe yükseldiğine inanılması (miraç) nedeniyle, Yahudiler tarafından ise; Hz. Süleyman tarafından yaptırıl- dıktan sonra iki kez yıkıma maruz kalan kutsal tapınağın yeri olması ve Yahudilik inancındaki bazı dini ritüellerin bu mekânda yapılmasının zorunlu olması nedeniyle kutsallaştırılmıştır.

Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal farz edilen Mescid-i Aksa veya Tapınak Dağı, son zamanlarda kendi- sine atfedilen kutsallığın aksine iki taraf arasındaki çatışmalarla gündeme gelmeye başlamıştır. Yahudi takvimine göre yılbaşı sayılan Roş Ha-Şana arefesinde, aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Arielin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir Yahudi topluluğu ibadet için 14 Eylülde İsrail asker- lerinin de yardımıyla Mescid-i Aksa bölgesine zorla girmiş, grubun burada ibadet etmekte olan Filistinlilerce taşlanması üzerine İsrail askerleri Mescid-i Aksaya girerek müdahale etmiştir. İsrail askerleri tarafından, mukavemet gösteren Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verilmiş ve bu esnada kutsal mekâna zarar verilmiştir. Çıkan arbedenin ardından yaklaşık 25 kişi İsrail askerince gözaltına alınmıştır.1 Bölgede, Eylül ayının ortalarından beri gösteriler ve İsrailin müdahalesi devam etmekte olup, çıkan olaylar nerdeyse adı konmamış bir üçüncü İntifadanın yaşandığı yorumlarına yol açacak mahiyettedir. Mescid-i Aksaya yönelik saldırılar, konuyla ilgilenenler için yeni bir durum değildir.