Dergiler

İran Çalışmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2

Cilt: 2 Sayı: 2
Editör(ler): Ahmet Yeşil, Mustafa Şeyhmus Küpeli
Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, 2018

Detaylı Bilgi

Makaleler

Çin’in İran Nükleer Politikası: Ulusal Çıkar ve “Sorumlu Büyük Güç” Arasında Denge  
Ümit Alperen

İran’da Musaddık Dönemi: 1951-1953  
Alptuğ Kuduoğlu

The Role of BBC in Iran’s Politics: From the Shah to Khamenei  
Mansoureh Ganjian, Hasmah Zanuddin

İlhanlılar İdaresinde Şîrâz (684/1286-735/1335)  
Akif Rençber

İran’da Devlet, Din Ve Devrim: 1796’dan Bugüne  
Nail Elhan

İran’da Entelektüel Dinî Düşünce Hareketi  
Serkan Çetin