Yorumlar

Herkesin “kendi teröristini” dışarıda tutmaya çalışarak varmak istediği ateşkes bu görüşmeler sırasında da temel anlaşmazlık noktasını oluşturmuş ve Rusya-İran-Şam blokunun diplomatik çabalara bir şans vermek için ateşkese razı olmayıp terörist olarak gördükleri muhalifleri hedef alan hava saldırılarını yoğunluğunu artırarak sürdürmeleri...
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi olan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini mümkün olduğunca iyi tutmaya çalışan Ummanı diğer Körfez ülkelerinden ayıran en önemli özelliği, bir taraftan komşu Arap ülkeleriyle ve Batıyla iş birliğini sürdürürken diğer taraftan İranla yakın ilişkilere sahip olmasıdır. Bu duruş, Ummanın bölgedeki krizlerde...
İran halkı 26 Şubat 2016 tarihinde İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Nihai sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da İran Seçim Komitesinin ilettiği ilk resmi sonuçlara göre seçim tablosu büyük oranda netleşti. Seçim sonuçlarına geçmeden önce seçimin arka planındaki gelişmelerin ana hatlarını...
2015 yılının son günlerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Ortadoğu ve Orta Asya ekonomik raporunun Suudi Arabistan bölümünde ülke yönetimine dair önemli bir uyarıda bulundu. Raporda mevcut ekonomik koşullar altında Suudi Arabistanın ekonomik sürdürülebilirliğini daha fazla devam ettiremeyeceğini iddia eden uzmanlar 5 yıl içinde...
Ulusal siyaseti uluslararası siyasetten ayıran temel unsur ulusal siyasetin hiyerarşik şekillenmesidir. Hiyerarşinin zedelenmesi durumunda iç siyasette uluslararası siyaset gibi anarşik bir ortamda biçimlenmeye başlar. Güç kullanma tekelini elinde bulunduran bir üst yapının çökmesi gücün yeni aktörler arasında dağılım yaşamasına sebep olmaktadır. Başka...
Mısır'da üç yıldır kapalı tutulan parlamentonun faaliyetlerine başlaması kimilerince 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbe sonrası belirlenen siyasi geçiş sürecinin tamamlanışı olarak yorumlandı. Ancak insan hakları ihlallerinin sürdüğü, ekonomik sıkıntıların devam ettiği ve çatışma ortamı nedeniyle siyasi istikrarın belirsizliğini koruduğu...
Mısırda askeri darbe ile başlayan karşı-devrim sürecinin hız kesmeden devam ettiği görülmektedir. İç dinamikler açısından bakıldığında karşı-devrim sürecini sona erdirebilecek ve yeniden devrimci bir kalkışmanın önünü açabilecek herhangi bir güç merkezi olduğunu söylemek şu an için gerçekçi olmayacaktır. Müslüman Kardeşler hareketinin...
İran İslam Cumhuriyeti, tarihinde ilk defa İslami Şura Meclisi (parlamento) ve Uzmanlar Meclisi seçimlerini aynı gün düzenlemeye hazırlanıyor. Seçimler 26 Şubat 2016 tarihinde yapılacak ve önümüzdeki dönemin milletvekilleri ve Uzmanlar Meclisi üyeleri belirlenmiş olacak. Milletvekilleri dört yıl ve Uzmanlar Meclisi üyeleri sekiz yıl için seçiliyorlar....
2002de ABDnin işgali ile başlayan ve 2011de ABDnin askerlerini çekmesi ile sona eren Iraktaki doğrudan sömürge yönetimi, ardında Türkiye-Irak ilişkilerini şekillendiren üç önemli miras bıraktı: Irakın güneyi Şii nüfus ekseninde homojenleşti, Kuzey Irak bölgesi önemli ölçüde Bağdattaki merkezi yönetimden koptu ve işgal döneminde başlayan terör...
Dış ekonomik yardımların tüm hızıyla devam ettiği ve küresel aktörlerin siyasi anlamda destek olmaya devam ettiği Sisi yönetimi, son keşiflerle ‘enerji kartını daha etkin bir biçim- de kullanabileceğinin farkına varmıştır. Mısırın doğal kaynaklar açısından enerji zengini bir ülke olduğu konusunda hemen herkes hemfikir. Ancak, ülkenin bu anlamdaki...

Sayfa