Yorumlar

Arap Baharı beş yılını tamamlarken, Ortadoğudaki geleneksel bölgesel düzenin temel parametrelerinde kontrol edilmesi zor bir sarsıntıı yaşanıyor. Bu sarsıntı, bir taraftan Ortadoğunun güvenlik mimarisinin geleneksel yapısını tasfiye ederken, yeni bir Ortadoğunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Ne var ki, hâlihazırda 2010dan bu yana yaşanan sarsıntı ve...
Suriyeli mülteciler yakın zamana kadar bu ülkenin komşuları olan Türkiye, Lübnan ve Ürdünün sorunuydu, ancak 2015 yazında yaşanan gelişmelerle artık Avrupanın ve özellikle de Almanyanın da sorunu haline geldi. Çünkü Türkiye ve Lübnan gibi ülkelerde arzuladıkları geleceği göremeyen mülteciler hayatlarını da tehlikeye atarak, kitleler halinde Avrupaya...
Almanyanın Kürtlere ve onlar içerisinden çıkan siyasi ya da silahlı gruplara yönelik ilgisi çok uzun zamandır var olan ve gerek bu ülkede gerekse de Türkiye ve Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde çok konuşulan konular arasında olmuştur. Son dönemde Berlinin, IŞİDe karşı mücadelede öne çıkan ve başarılı olan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine...
Suudi Arabistan tarafından Ayetullah Nimrin idam edilmesiyle birlikte Tahran ile Riyad arasında tırmanan gerginliğin, zaten tarihinin en kanlı dönemlerinden birini yaşayan Ortadoğudaki çatışma ve savaşların büyümesine yol açacağından endişe ediliyor. İki ülkenin ekonomik ve askeri açıdan bölgenin en güçlü devletleri arasında yer almaları, aralarındaki...
İsrail ile ilişkilerde çatışmanın azaltılmasına yönelik adımlar Türkiyenin Filistin davasına sırtını döneceğinin değil daha fazla sahip çıktığının göstergesidir. İsrail tarafıyla yapılan görüşmelerde Türkiyenin Filistinlilere yönelik taleplerindeki ısrarları bunun açık göstergesidir. Uzun bir gerginlik döneminin ardından Türkiye ile İsrail...
Soğuk Savaşın başlangıcından bugüne ABD kendisine yönelik tehdit olarak algıladığı birtakım unsurlara karşı dünyanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenlemekte ya da çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunmaktadır. 11 Eylül sonrası dönemde ise ABDnin tehdit listesinin başında El Kaide gelmekte ve özellikle Arap Yarımadası El Kaidesi ABD...
13 Kasımda meydana gelen ve DAEŞ tarafından sorumluluğu üstlenilen Paris Saldırıları Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Bir yandan ulusal ve kolektif güvenlik politikaları konuşulurken diğer yandan hem Avrupalı Müslümanların hem de Avrupaya sığınan ve çoğunlukla Müslüman olan mültecilerin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadıkları yoğun bir şekilde...
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon 26 Mart 2015 tarihinde Yemene yönelik bir askeri müdahale başlatmıştır. Müdahale, İrandan destek aldıkları iddia edilen Husilerin, Yemende başkent dahil pek çok bölgeyi kontrol altına almaları ve ayrıca yönetime el koymaları üzerine gerçekleşmiştir. Dolayısıyla müdahalenin hedefi Yemendeki Husi iktidarını...
Haydar Oruç İsrail tarafından Mescid-i Aksa külliyesinin Müslümanlar tarafından kullanılmasına yönelik kısıtlamalara başlaması nedeniyle, Kudüste yaşayan Filistinli Müslümanların Eylül 2015 ortalarında itibaren başlayan direnişleri halen devam etmektedir. Kudüste başlayan gösteriler ve küçük çaplı çatışmalar, İsrail güvenlik güçlerinin...
Özellikle cihadî Selefiliğin gündemde sıkça tartışılmasını sağlayan DAEŞ ile Vehhâbîlik, dogmatik din anlayışları sayesinde birtakım paralellikler göstermektedir. İmam-ı Hanbel, İbn Teymiyye ya da İbn Hazm gibi Selefi alimlerin öğretilerini referans almaları bunu doğrular niteliktedir. Her ne kadar İbn Teymiyye Sufiliğe bağlı olan Zühd hareketini...

Sayfa