Kadromuz

Arş. Gör. Ahmet Arda Şensoy

Ahmet Arda ŞENSOY lisans derecesini 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2017'de Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

İletişim: ardasensoy@sakarya.edu.tr              

             (+90)264 2954328

Çalışma Alanları

  • Suriye 
  • Savaş Çalışmaları ve Hibrit Savaş
  • Yapısal Realizm

Yayınlar

Kitap Bölümleri

  • "Türkiye'nin Suriye ve Lübnan Politikaları" (Talha İ. Duman ile birlikte), Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, (Ed.) B.Duran, K.İnat ve M.Caner, İstanbul: SETA, Nisan 2018.

  • "Suriye'de Sivil Toplum veya Sivil Toplumun İmkansızlığı"(M.Rakipoğlu ile birlikte), Ortadoğu'da Sivil Toplum: İmkanlar ve Kısıtlılıklar, Ankara: Kadim Yayınları, 2019.

Makaleler

  • Suriye, Ortadoğu Yıllığı 2017, (Ed.) K.İnat ve M.Ataman, İstanbul: Kadim Yayınları, Ekim 2018.

  • Suriye, Ortadoğu Yıllığı 2018, (Ed.) K.İnat ve M.Ataman, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.

  • Suriye, Ortadoğu Yıllığı 2019, (Ed.) K.İnat ve M.Ataman, İstanbul, İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.

Kitap Değerlendirmeleri

  • Osmanlı Suriye'sinde Arapçılığın Doğuşu: Sosyo-Ekonomik Değişim ve Siyasi Düşünce. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2019; 6(2): 231-236.

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar