Kadromuz

Arş. Gör. Ahmet Üçağaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Üçağaç lisans derecesini 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Üçağaç 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2013 yılında " The Evolution of the Relations between Turkey and the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: Towards a Partnership?" isimli tez çalışması ile yüksek lisanstan mezun oldu. 2012'de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Üçağaç, halen Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ortadoğu Enstitüsü'nde Körfez üzerine olan çalışmalarını sürdürmektedir.

aucagac@sakarya.edu.tr

Çalışma Alanları

 • Güvenlik Çalışmaları
 • Körfez Siyaseti
 • Bölgesel Güvenlik Kompleksleri
 • Dış Politika

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 • Üçağaç, Ahmet, "Küçük Devlet Büyük Siyaset: Arap Devrimleri Sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri Dış Politikası," Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı, 21-22 Ekim 2015.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

 • Doğrusözlü, Cüneyt & Üçağaç, Ahmet, "Lübnan 2011", Kemal İnat, Muhittin Ataman, Fuat Aydın, Bilal Yıldırım (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2011, Sayı 7, Yıl 7, İstanbul: Açılım Kitap, ss. 379-407.
 • Üçağaç, Ahmet, "Birleşik Arap Emirlikleri 2013", Kemal İnat, Muhittin Ataman, (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2013.
 • Üçağaç, Ahmet, "Birleşik Arap Emirlikleri 2014", Kemal İnat, Muhittin Ataman, (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2014.
 • Üçağaç, Ahmet, "Birleşik Arap Emirlikleri 2015", Kemal İnat, Muhittin Ataman, (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2015.
 • Üçağaç, Ahmet, "Türkiye'nin Körfez Ülkeleri Politikası 2015", Burhanettin Duran, Kemal İnat, (Ed.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2015.
 • Üçağaç, Ahmet, "Birleşik Arap Emirlikleri 2016", Kemal İnat, Muhittin Ataman, (Ed.), Ortadoğu Yıllığı 2016.
 • Üçağaç, Ahmet, "Türkiye'nin Körfez Ülkeleri Politikası 2016", Burhanettin Duran, Kemal İnat, (Ed.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2016.

Diğer yayınlar 

 •  Üçağaç, Ahmet, "Bahreyn: Tarihi Bir Çatışma Dinamiği Olarak Mezhep Kavgası", Ahmet Emin Dağ (Ed.), Ortadoğu Çatışmaları, İstanbul, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2015, Ss. 250-269.

Projeler

 • Üçağaç, Ahmet, (Proje Koordinatörü, Yürütücüsü) "Türkiye–Körfez Ülkeleri İlişkileri: Fırsatlar, Sorunlar ve Öneriler" (Sunuldu Kabul Bekliyor)