Kadromuz

Araştırmacı Haydar Oruç

Lisans eğitimini 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamasının ardından, 2010-2012 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsünde Ortadoğu Çalışmaları doktora programına başlamış olup, halen İsrail masasında çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Enstitü tarafından yayınlanan "Türkiye Ortadoğu Çalışmaları" dergisinde editör yardımcılığı görevini yürütmekte ve enstitünün proje faaliyetlerine destek olmaktadır.

Çalışma Alanları

 • Türkiye-İsrail İlişkileri
 • İsrail Toplumu ve Siyaseti
 • İsrail'de Din ve Siyaset
 • İsrail'in Askeri Kapasitesi
 • İsrail-Filistin İlişkileri
 • İsrail'in Bölgesel ve Bölge Dışı İlişkileri
 • İsrail'in Enerji Politikaları
 • İsrail ve Filistin'deki STK'lar
 • Mülteciler, İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk

Yayınlar

 •  "İsrail 2017", Ortadoğu Yıllığı 2017,Açılım,2018, ss.127-149
 •  "Yolsuzluk Soruşturmalarının İsrail Siyasetine ve Türkiye-İsrail İlişkilerine Etkisi", Dış Politika Dergisi, 5. Sayı (Temmuz/Ağustos/Eylül),ss.205-216
 • "Türkiye'nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası 2017", SETA Türk Dış Politikası Yıllığı 2017,ss.264-287
 • "Büyük Dönüş Yürüyüşü' İsrail'i neden korkutuyor?", Anadolu Ajansı, 7 Mayıs 2018 
 • "İsrail'in Afrikalı Mülteciler Meselesi", Anadolu Ajansı, 4 Nisan 2018
 • "İsrail Lobi Desteğini Kaybediyor", Anadolu Ajansı, 20 Mart 2018
 • "Dünya Filistin'den yana ama…", Star Açık Görüş, 10 Aralık 2017
 • "Mescid-i Aksa krizi: Sebepler ve sonuçlar", Star Açık Görüş, 5 Ağustos 2017
 • "Türkiye'nin İsrail, Filistin ve Ürdün Politikası", Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, SETA,2017, ss. 287-317.
 • "İsrail 2016", Ortadoğu Yıllığı 2016, ss.135-166
 • "Sekülerlikten Radikalleşmeye: İsrail'in Kurucu Felsefesinde Konstrüktivist Dönüşüm",Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2017, Cilt 4 Sayı 1, ss.156-186
 • "Trump Dönemi Filistinlilere Ne Vaad Ediyor?", Karar Görüşler, 28 Aralık 2016, 
 • "Stratejik Ortaklıktan Radikal Söyleme Evrilen İlişkiler Örneği:  1979 Sonrası İsrail-İran İlişkileri", Bilgi (33), 2016 Kış, ss:3-34
 • "İran Nükleer Anlaşması ve İsrail'in Anlaşmaya Yönelik Tepkisi ", Ortadoğu Yıllığı 2015, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Açılım Kitap, İstanbul 2016, ss. 481-500.
 • "İsrail, Fransız Barış Girişimine Neden Karşı Çıkıyor?", Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2016 Cilt: 8 Sayı: 75, ss:52-55
 • "Türkiye İsrail Mutabakatının Dinamikleri", Star Açık Görüş,2 Temmuz 2016,
 • "Siyasetin Cambazı Netanyahu: Bir Taşla Üç Kuş Vurmak",27 Mayıs 2016,ORMER,
 • "İsrail'in Demokrasi Sınavı: Şeffaflık Yasa Tasarısı Tartışmaları", 18 Mart 2016, ORMER, Sakarya
 • "Mescid-i Aksa:Tarihi, Statüsü ve Güncel Gelişmeler", 15 Aralık 2015, ORMER Perspektif Serisi Nu:15
 • "İsrail'in Uygulamış Olduğu Ev Yıkma Cezasının Hukuki Boyutu", 1 Aralık 2015, ORMER, Sakarya
 • "İsrail Seçim Sonuçları ve Koalisyon Çabaları", 9 Nisan 2015, ORMER, Sakarya
 • Ürdün 2014", Ortadoğu Yıllığı 2014, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 195-215
 • "Türkiye Ortadoğu'nun Neresinde", 12 Aralık 2014, ORMER, Sakarya

Diğer Bilimsel Etkinlikler:

 • Bildiri, "İsrail'deki Sivil Toplum Örgütlerinin Politik Karar Alma Sürecindeki Rolleri" İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, 27-29 Ekim 2018
 • Bildiri, "Bir Kurucu Aktör Olarak İsrail'de Sivil Toplum Kuruluşları: Tarihi, Gelişimi ve Güncel Durum", Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü IV. Uluslararası Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, 10-12 Ekim 2018
 • Röportaj, "Bu kez İsrail'in istediği gibi olmayacak", Anadolu Ajansı,1 Ağustos 2018, https://www.aa.com.tr/tr/roportaj/bu-kez-israilin-istedigi-gibi-olmayacak/1219540
 • Bildiri, "Levant Ülkelerinin Suriye'deki Gelişmelere Yönelik Politikaları: İsrail, Ürdün ve Lübnan", VIII. Uludağ Uluslararası ilişkiler Kongresi, Uludağ üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, 28-29 Kasım 2016
 • Bildiri, "İsrail Kurucu Felsefesindeki Radikal Dönüşümün Sebepleri", Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü III. Uluslararası Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi, 11-13 Ekim 2016
 • Sunum, "İsrail: Devlet Terörü ve Yaygın İnsan Hakları İhlalleri",  Sakarya Büyükşehir Akademi, 27/04/2016
 • Sunum, "Avrupa'dan Yükselen Filistin Sesi: BDS Hareket", Bilgi Kültür Merkezi, Sakarya, 11/03/2016

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Görev:

 • Düzenleme Kurulu Üyesi, "Geçici Korumadan Düzenli Göç Politikalarına: Türkiye'deki Suriyeliler" Ulusal Çalıştay, Ortadoğu Enstitüsü,27 Nisan 2016
 • Düzenleme Kurulu Üyesi, "Darbe Girişiminin Kriz ve Kritiği", VII. Kriz Kritik Konferansı, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi Salon II, 28 Eylül 2016

Ulusal ve Uluslararası Kurslara Katılım:

 • ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi, 16-20 Haziran 2014
 • SETA İstanbul Bahar Seminerleri, "Türkiye'de Medya ve İktidar İlişkileri- Ortadoğu'da İslam ve Siyaset", 22 Şubat-29 Mart 2014
 • "Proje Yazma Eğitimi", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-AdapTTO, 15 Nisan-13 Mayıs 2015
 • "AB ve Kalkınma Ajanslarına Proje Yazma Eğitim (PCM)", AB Akademi, 1-2 Ağustos 2015
 • 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, Tübitak Ulakbim, 19-21 Ekim 2014
 • Sakarya Büyükşehir Akademi, Ortadoğu ve Yahudilik Seminerleri, 16 Mart-8 Mayıs 2015
 • TR Dizin Editör Çalıştayı, Tübitak Ulakbim, 11 Nisan 2016
 • DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri, Tübitak Ulakbim, 12 Nisan 2016
 • Göç Akademisi, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, İstanbul,11 Mart-8 Nisan 2017
 • "Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler" Sertifikalı Eğitimi, ODTÜ ve ÇSGB Online Eğitim,10-24 Ağustos 2017
 • Sakarya Büyükşehir Akademi, Siyaset Atölyesi, I. Dönem:20 Kasım-16 Aralık, II. Dönem:12 Şubat-7 Nisan 2018
 • KOSGEB Girişimcilik Eğitimi, Sakarya Üniversitesi ADAPTTO, 18-22 Haziran 2018

 

Yazara Ait Sitede Yer Alan Yazılar