Kadromuz

Araştırmacı Baycan Ateş

Baycan ATEŞ 2009 yılında Bursa Çelebi Mehmed Lisesinden mezun olup, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2 yılda (2014-2016) yüksek lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisan mezuniyetinden kısa bir süre sonra Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulunda Okutman olarak göreve başladı. 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsüne atandı. İleri derecede Kürtçe bilen, aynı zamanda Osmanlıcaya da vâkıf olan ATEŞ, Halen bu enstitüde Türkiye'nin Ortadoğu politikası ve Türkiye'nin Levand Bölgesi (Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün) politikası üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.