Yorumlar

İran'daki Protestolar Ülke Siyasetini Nasıl Etkileyecek?

28 Aralık 2017 günü ekonomideki kötü duruma tepki amacıyla İran'ın önemli dini merkezlerinden biri olan Meşhed'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerin çok çabuk bir şekilde rejim karşıtı öğeleri kapsayacak şekilde yayılması Tahran'daki otoriteler de dahil olmak üzere pek çok siyasal aktörü hazırlıksız yakaladı. "Protesto" mefhumunun kendisi İran siyasal tarihi ve kültürüne uzak olmasa da son günlerdeki protestolar pek çok açıdan öncüllerinden farklıydı.
Daha önceki protestolar ister 2009 Yeşil Hareketi ister 1979 İslam Devrimi isterse de 1951 Petrolün Millileştirilmesi hareketi olsun Tahran merkezli ve orta sınıfların katılımıyla karakterize edilen hareketlerdi. Son protestolar ise alt sınıfların iştirak ettiği ve vilayetlerin periferisinde yer alan küçük şehirlerde revaç bulan eylemler olarak temayüz etti.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.