Yayınlar

Suudi Arabistan ve İran; askeri kapasiteleri, ekonomik güçleri, coğrafi genişlikleri, enerji kaynaklarıyla ve İslamın iki ana siyasi mezhebine liderlik etmeleriyle birlikte düşünüldüğünde Ortadoğu siyasetinde kilit rol oynayan iki etkili güç merkezini oluşturmaktadır. Bu iki güç merkezi daima Ortadoğuda ortaya çıkan fırsatları kendi lehlerine çevirmek...
İsraildeki politik gündemi uzun süreden beri meşgul eden ve iktidar ile muhalefet arasında sert tartışmalara sebep olan “STKların şeffaflığı” (NGOs Transparency Bill) yasa taslağının parlamentodaki ilk raundu 9 Şuabat 2016 tarihinde tamamlandı. 43 ret oyuna karşı 50 kabul oyuyla kanunlaşma sürecinin ilk aşamasını geçen taslak henüz kanunlaşmamakla...
The Geneva Talks held in order to find a diplomatic solution to the Syria problem failed as expected and attention is now turned again towards the front where the violence had never stopped during the talks. The principle reason behind this failure was the unwillingness of the Russian-Iranian-Damascene axis to stop its offensive against the opposition and the disinclination these...
Son birkaç yıldır Ortadoğu; git gide istikrarın bozulduğu, anlaşmazlık ve çatışmaların daha yoğun yaşandığı bir kargaşa ortamına dönüştü. Bu istikrarsızlık ve güvensizlik koşulları altında bölge devletleri ise; kendi güvenliklerini garanti altına almak ve ortaya çıkan tehditlerden en az zararla kurtulmak amacıyla daha fazla mesai harcamak zorunda...
Lübnanda Cumhurbaşkanı Mişel Süleymanın görev süresi 20 Mayıs 2014 tarihinde sona ermiş ve yeni cumhurbaşkanı seçmek üzere uzlaşı hükümeti çalışmalara başlamıştır. Ancak taraflar ikinci yılına yaklaşan cumhurbaşkanı seçimine yönelik krizi sonlandıracak ortak bir isim üzerinde mutabakata varamadılar. Zamanında yapılamayan seçimlerin kronik bir...
Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çinin, devlet başkanı düzeyinde Ocak ayında Ortadoğuda Suudi Arabistan, Mısır ve İranı kapsayan ziyaretinin önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik açıdan hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli etkileri beraberinde getirmesi beklenmektedir. Çinin etkinliğini arttırmasının yanı sıra Ortadoğuda vekâlet...
Selefilik, Almanyanın iç politikası, onun bir parçası olan göç politikası ve dış politikasındaki siyasi tutumlarını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Selefilerin Alman toplumunun bir parçası haline gelmesi 90lı yılların ortalarından itibaren başlamıştır. Ancak bu dönemde Almanyaya yavaş yavaş yerleşen küçük Selefi...
Herkesin “kendi teröristini” dışarıda tutmaya çalışarak varmak istediği ateşkes bu görüşmeler sırasında da temel anlaşmazlık noktasını oluşturmuş ve Rusya-İran-Şam blokunun diplomatik çabalara bir şans vermek için ateşkese razı olmayıp terörist olarak gördükleri muhalifleri hedef alan hava saldırılarını yoğunluğunu artırarak sürdürmeleri...
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi olan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini mümkün olduğunca iyi tutmaya çalışan Ummanı diğer Körfez ülkelerinden ayıran en önemli özelliği, bir taraftan komşu Arap ülkeleriyle ve Batıyla iş birliğini sürdürürken diğer taraftan İranla yakın ilişkilere sahip olmasıdır. Bu duruş, Ummanın bölgedeki krizlerde...
İran halkı 26 Şubat 2016 tarihinde İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Nihai sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da İran Seçim Komitesinin ilettiği ilk resmi sonuçlara göre seçim tablosu büyük oranda netleşti. Seçim sonuçlarına geçmeden önce seçimin arka planındaki gelişmelerin ana hatlarını...

Sayfa