Kongreler

Çağrı Metni

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek olan II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, 14-17 Ekim 2012 tarihinde Sakarya'da gerçekleşecektir. 2012 yılında düzenlenen ilk kongrenin üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu siyasetinde ciddi öneme sahip gelişmeler gerçekleşmiştir.

Kongrede bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektiflerden bakılması hedeflenmektedir.Ortadoğu'da başlayan halk devrimleri en başında her bir ülkenin demokratik konsalidasyonu başta olmak üzere yeni bir bölgesel restorasyon fırsatı ortaya çıkarmıştı. Ancak zamanla kendi toplumsal ve siyasal iç dinamiklerinden etkilenmekten ziyade, herbir ülkede farklı değişkenler devreye girdi ve Arap Devrimleri başlangıçta vaat ettiği demokratik dönüşüm ve bölgesel stratejik restorasyon umudunu daha kötü bir tarihsel anlatıya çevirdi. Artık Yeni Ortadoğu'yu yeni oluşan teo-politik antagonizmalar, yeni çatışma biçimleri ve yeni var oluş hikayeleri etrafında tartışmak zorundayız. Yine de, devrimlerin başarısızlığında rol oynayan bütün aktörlerin çabalarına rağmen hemen hemen bütün bölge ülkelerinde mevcut siyasi ve toplumsal düzenler sarsıldı ve önemli bir dönüşüm imkanı ortaya çıktı. Diğer bir ifadeyle, Arap Devrimleri başta İslam dünyası olmak üzere birçok bölgesel ve küresel aktörü bütün unsurlarıyla yeni bir tarihsel meydan okumayla karşı karşıya bıraktı. Bu meydan okuma, Yeni Ortadoğu'da din-devlet ilişkilerinden sekülerizme, yeni toplumsal öznelliklerden yeni kimlik tahayyüllerine ve yeni diplomasiye kadar bir dizi kavramı, olguyu ve süreci yeniden düşünmeyi her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.

 

afistrkongre2 1 2 jpg