Kongreler

Bilim Kurulu

 • Dr. Salah As-Sarwy

(Helwan Üniversitesi)

 • Dr. Mohammed Ayoob

(Michigan State Üniversitesi)

 • Dr. Anoush Ehteshami

(Durham Üniversitesi)

 • Dr. Norman Finkelstein
 • Dr. Amr Hamzawy

(Freedom Egypt Party)

 • Dr. Bichara Khader

(Leuven Katolik Üniversitesi)

 • Dr. Udo Steinbach
 • Dr. Muhittin Ataman

(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 • Dr. Tayyar Arı

(Uludağ Üniversitesi)

 • Dr. Kemal İnat

(Sakarya Üniversitesi)

 • Dr. İhsan Dağı

(Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

 • Dr. Mehmet Ali Büyükkara

(İstanbul Şehir Üniversitesi)

 • Dr. Gencer Özcan

(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Burhanettin Duran

(İstanbul Şehir Üniversitesi)

 • Doç. Dr. Martin Bunton

(Victoria Üniversitesi)