Kongreler

Çağrı Metni

 

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi", 9-11 Ekim 2012 tarihinde Sakarya'da gerçekleşecektir. Ortadoğu Arap Uyanışı sayesinde yeniden ilgi çekmektedir. Sonrasında meydana gelen ezber bozucu olaylar yalnızca Ortadoğu siyasetindeki temel çalışmaların değil, olaylara hazırlıksız yakalanan ve bölgedeki yeni sosyal dinamiklere ilgisiz kalan akademi camiasının da çalışmalarını temelden tekrarlamalarını gerektirmektedir. Bu kongre, yalnızca güncel olayları değil, bundan başka diğer birtakım ilgili fenomenleri de (vatandaşlık, siyasal hareketler, devlet inşası, demokratik siyaset, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, sosyal medya, yeni siyasal bilinç, ulusal self-determinasyon ve Ortadoğu'da 9/11 sonrası uluslararası siyaset) yeniden ele almak ve çalışmak için bölgedeki gözlemcileri ve öğrencileri davet etmektedir. Dikkate alınmalıdır ki, Avrupa ve Amerika, modern siyasi yönetimi ve sivil toplumu geliştirmek için yüzyıllara ihtiyaç duymuşken, Ortadoğu halklarının karşısındaki en önemli engel oldukça dar çerçevede ve riskli koşullar altında demokratik siyaset araçlarına ulaşmaya çalışmalarıdır. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bölgedeki yeni dinamikleri anlamamızı güçlendirmek için akademisyenleri, siyasi figürleri ve her kesimden aktivistleri panellere ve toplantılara davet etmektedir. Kongrenin dili simultane çevirileriyle birlikte İngilizce, Arapça ve Türkçe olacaktır.